Residents

Portfolio Item

Abhinav Markus, M.D. 

Portfolio Item

Alex Crane, M.D. 

Portfolio Item

Alexander Saikaly, MD 

Portfolio Item

Alina Shrestha, MD 

Portfolio Item

Amrit Toor, M.D. 

Portfolio Item

Andy Reynaga, MD 

Portfolio Item

Angie Huynh, D.O. 

Portfolio Item

Anna Goudarzi, MD 

Portfolio Item

Atit Patel, M.D. 

Portfolio Item

Christina Sugirtharaj, M.D. 

Portfolio Item

Clarice Spathias, DO 

Portfolio Item

Cynthia Cheng, MD 

Portfolio Item

Dandrich Lim, M.D. 

Portfolio Item

El-Jonai Ulysse, M.D. 

Portfolio Item

Ellen Liang, D.O. 

Portfolio Item

Enkhsaikhan Munkhbold, MD 

Portfolio Item

Henry Nguyen, D.O. 

Portfolio Item

Hetana Patel, M.D. 

Portfolio Item

Hieu Vo, M.D. 

Portfolio Item

Huy Huynh, DO 

Portfolio Item

Ishita Sharma, DO 

Portfolio Item

J’aime Moehlman, D.O. 

Portfolio Item

Jennifer Matsuda, M.D. 

Portfolio Item

John Brewington, M.D. 

Portfolio Item

Jonathan Chan, M.D. 

Portfolio Item

Jonathan Maganis, M.D. 

Portfolio Item

Kaitlyn Yoon, D.O. 

Portfolio Item

Laurent Truong, M.D. 

Portfolio Item

Manwinder Kaur, M.D. 

Portfolio Item

Nazish Mansuri, M.D. Chief Resident 

Portfolio Item

Niki Dejba, MD 

Portfolio Item

Omar Jeiroudi, MD 

Portfolio Item

Phong Tran, MD 

Portfolio Item

Rabia Bhatti, M.D. 

Portfolio Item

Rachel Kaufman, M.D. Associate Chief 

Portfolio Item

Rhea Manuel, MD 

Portfolio Item

Rona Wardak, M.D. 

Portfolio Item

Salley Lee, DO 

Portfolio Item

Sheryl Diaz, D.O. 

Portfolio Item

Shilpa Devanagondi, M.D. 

Portfolio Item

Shruthi Chandrasekhar, MD 

Portfolio Item

Stephanie Huang, M.D. 

Portfolio Item

Thanunthorn Suban Na Ayutthaya, MD 

Portfolio Item

Victor Tin, MD 

Portfolio Item

Weston Krauss, M.D. 

Portfolio Item

William Strong, M.D. 

Portfolio Item

Zahra Jafry, M.D. 

Portfolio Item

Zaw Ye, M.D.